Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

ปลดล็อกศักยภาพของคุณด้วย A – levels: เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย กำหนดคุณลักษณะของแต่บุคคลิกภาพ เพื่อสร้างแฟ้มผลงาน และเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นความจริง!

พฤศจิกายน 14, 2023

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ A Levels: อะไร ใคร อย่างไร และทำไม

 A Levels คืออะไร?

คุณวุฒิระดับสูง (A Levels ) เป็นคุณวุฒิตามรายวิชาที่สามารถนำไปสู่มหาวิทยาลัย การศึกษาต่อ การฝึกอบรม หรือการทำงานได้ คุณสามารถเรียน A ระดับสามหรือมากกว่านั้นในระยะเวลาสองปี โดยปกติแล้วจะได้รับการประเมินโดยการสอบหลายชุด จากรายงานปี 2023 สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะและ

การออกแบบ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา เคมี เศรษฐศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจิตวิทยา ระดับ A จะถูกดำเนินการหลังจากจบ IGCSE

A Levels มีเพื่อใคร? สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี

- หากคุณวางแผนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่กำหนด A Levelsโดยเฉพาะหรือรวม A Levels ไว้ด้วยกัน เช่น หากคุณต้องการเรียนเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิชาที่ผสมผสานระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจเข้าด้วยกัน ศาสตร์เหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเศรษฐศาสตร์ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเก่ง (ที่โรงเรียนนานาชาติ RBIS เราจะแนะนำการผสมผสานวิชา A-level ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรา)

- หากว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานอะไรในอนาคต การเรียน A Level เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปิดทางเลือกให้กับคุณ ดังนั้น A Levels เป็นคุณวุฒิที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งสามารถนำไปใช้จริงในการจ้างงานและการฝึกงานได้

นักศึกษาสร้างแฟ้มผลงานสำหรับมหาวิทยาลัยเมื่อเรียน A Levels อย่างไร

A Levels นักศึกษาสามารถสร้างแฟ้มผลงานที่ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง การแสดงผลงานทางวิชาการ และภาวะความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมในการฝึกงาน การมีส่วนร่วมบริการชุมชน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สิ่งเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มผลงานให้กับนักศึกษาอย่างโดดเด่น โดยมีองค์ทักษะรอบด้าน ในสาขาที่พวกเขาเลือก หลังจากใช้เวลาหลายปีในโรงเรียนนานาชาติ RBIS นักเรียนหลายคนสนุกและได้รับประสบการณ์กับกิจกรรมพวกเขาเลือกและพัฒนาตาอเนื่องด้วยการทำงานร่วมทีมอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานาน เราได้รับข้อมูลเชิงลึกแต่ละบุคคล ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาความสนใจและเพิ่มความเชี่ยวชาญของพวกเขาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ความคุ้นเคยนี้ยังช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ ตามคำแนะนำของเรา

เหตุใดโปรแกรม A Levels จึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและเตรียมพร้อมอนาคตพวกเขาได้

เนื่องจากเป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มข้น ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาระดับสูง การสำเร็จหลักสูตร A-level 2 ปีถือเป็นการเดินทางที่พลิกโฉมสำหรับนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการสอบปลายภาค มีคุณวุฒิระดับโลกและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้วยชุดทักษะ, ความรู้ และโอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลอันล้ำค่าสำหรับความพยายามในอนาคตของนักเรียน

A-level ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางวิชาการที่เข้มงวด นักเรียนได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยการเจาะลึกในวิชาที่เลือก สิ่งนี้จะช่วยเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการวิเคราะห์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางอาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง การบริหารเวลา และการเรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งล้วนจำเป็นสำหรับความสำเร็จในโลกการแข่งขันในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยต่างๆ ตระหนักถึงมาตรฐานระดับสูงของ A Levels และนักศึกษามักเป็นที่ต้องการอย่างมากในด้านความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการจัดการกับเนื้อหาที่ท้าทายและความพร้อมสำหรับความต้องการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ด้วย A – Levels นักเรียนจะได้รับการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับความท้าทายทางวิชาการที่รออยู่ข้างหน้า และมีคุณวุฒิที่จะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพอันทรงเกียรติ

มากกว่าการแสวงหาความรู้ทางวิชาการ A-levels ส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล หลักสูตรระยะเวลาสองปีช่วยให้นักเรียนเติบโตและค้นพบความสนใจและจุดแข็งของตนเอง พวกเขาเรียนรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทาย ความพ่ายแพ้ และความสำเร็จ โดยมอบโอกาสสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตร, บทบาทความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้บุคคลมีความรอบรู้

สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ว่าไม่มีทางลัดในการเตรียมตัวตลอดชีวิต หลักสูตร A-level 2 ปีปลูกฝังคุณค่าของการทำงานหนักและความทุ่มเท มันตอกย้ำความคิดที่ว่าความพยายามอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็น

บรรลุเป้าหมาย ในยุคที่ความพึงพอใจเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย A-level จะช่วยถ่วงดุล โดยสอนนักเรียนถึงคุณธรรมของความอดทนและความอุตสาหะ

ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา A- Level ช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้และกรอบความคิดที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทรัพย์สินอันล้ำค่านี้อยู่เหนือการสอบหรือใบรับรองใดๆ เตรียมความพร้อมนักเรียนไม่เพียงแค่สำหรับการทดสอบเพียงครั้งเดียว แต่ยังเพื่อการเติบโตทั้งส่วนบุคคลและทางอาชีพตลอดชีวิต

#secondaryschool #greatschool #ALevels  #highschool #middleschool #examresults  #secondaryeducation #UKcurriculum #เรียนALevels #คอร์สALevels
#lifelonglearning #learningisforlife #RBISSixthForm #RBISALevels  #Britishinternationalschool

chevron-right