Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

Why Choose RBIS?

โรงเรียนอาร์บิสนานาชาตินั้นเป็นโรงเรียนนานาชาติขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนครูต่อนักเรียนในจำนวนสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง ด้วยข้อดีของขนาดชั้นเรียนขนาดเล็กนี้ได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาและกิจกรรมเสริมความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้คือตัวชี้วัดระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนเรา จึงทำให้นักเรียนที่โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศทางการศึกษาและด้านวิชาการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นเวลามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

         โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติถือเป็นองค์กรเอกชนอิสระด้านการศึกษา การบริหารงานนำโดยคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยเป็นโรงเรียนแห่งISQMซึ่งได้รับการรับรองโดยEducationDevelopmentTrust(EDT)ในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลรับรองคุณภาพและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์สอบและศูนย์ลงทะเบียนสอบและที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานนานาชาติของCambridgeและEdexcelIGCSEรวมถึงการสอบวัดระดับ A Level และศูนย์การรับรองคุณสมบัติ Pearson BTEC

         ครูและบุคลากรการทางด้านการศึกษาที่โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการศึกษา และผ่านเกณฑ์การรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตรสหราชอาณาจักรและกระทรวงศึกษาธิการ ท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทางด้านการศึกษาด้วยการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของประเทศสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยและดีที่สุด และที่สำคัญด้วยคุณภาพและประสบการณ์ของครูทุกท่านของโรงเรียน เรามีการการประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมกับเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นในการที่จะช่วยนักเรียนของเราได้เติบโตไปตามเส้นทางของการเรียนรู้

 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนรูปแบบและกระบวนการการเรียนรู้ของบุตรหลานท่านให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

           ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททางด้านการศึกษาของเรา เรามุ่งหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจและการมอบโอกาสต่อกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะให้การสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต

        นอกจากนั้นเรายังมีโปรแกรมการเรียน EAL (English as the Additional Language) ที่โรงเรียนอาร์บิสหากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านนี้เป็นพิเศษเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนนักเรียนผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนEALโดยมีการประเมินความรู้เบื้องต้นก่อนเรียน เพื่อการออกแบบและสนับสนุนการเรียนของนักเรียนแบบมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียนแบบเฉพาะรายบุคคล

ในส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนั้นนักเรียนจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาส่วนบุคคลจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงอย่างเหมาะสมในลักษณะรายบุคคลเพื่อช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้บุตรหลานท่านประสบความสำเร็จในอนาคต

     ที่โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ เรามุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและให้ความสำคัญสำหรับบุตรหลานของท่าน ผ่านประสบการณ์การศึกษาที่ยอดเยี่ยม

นักเรียนจะรู้สึกปลอดภัย มีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม ได้เป็นอย่างดี ให้กับบุตรหลานของท่าน

ดังนั้น หากผู้ปกครองท่านใดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องขนาดของชั้นเรียนขนาดเล็กนี้ และความปลอดภัยในสถานที่ สังคมที่ดีร่วมกันและครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ และอุทิศตนเพื่อนักเรียนของพวกเรา คุณจะพบว่า โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ เป็นโรงเรียนที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุตรหลานของท่าน

 นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษ โดยทางโรงเรียนได้จัดหากิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร Extra Curricular Activity ( ECAs ) ซึ่งมีมากกว่า 40 โปรแกรมให้นักรียนเลือกเรียนเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและทักษะอื่นๆเพื่อพัฒนาทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ และสังคม  เช่น การเล่าเรื่องและการแสดงละคร ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการแสดง เช่น Dance Club, Singing Club และกิจกรรมบรรเลง หรือกิจกรรมกีฬาเพิ่มเติม เช่น UltimateFrisbeeซึ่งหากนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมนอกหลักสูตร โปรแกรม ECA นี้ไว้ นักเรียนจะเลิกเรียนเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

 

หากท่านสนใจเยี่ยมชมโรงเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียน

 กรุณานัดหมายทีมงานฝ่ายรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ ในวัน เวลาที่ท่านสะดวก

ติดต่อ: อีเมล์ [email protected]

 หรือ www.rbis.ac.th

โทร. 02-6445291 ไลน์. @rbisschool

chevron-right