Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

Exploring Minds: Psychology in IGCSE and ALevels

มกราคม 29, 2024

จากบันทึกของ Joint Council for Qualifications วิชาจิตวิทยาเป็นตัวเลือกยอดนิยมมาตั้งแต่ปี 2014 และจำนวนนักเรียนที่เรียนวิชานี้เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2023 มีนักเรียนจำนวน 80,493 คนกำลังเรียนวิชาจิตวิทยาในระดับ A Level
Joint Council for Qualifications แสดงให้เห็นว่าวิชาจิตวิทยาอยู่ในอันดับที่ 2 จาก 10 อันดับวิชาระดับ A-level ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2023

ความเข้าใจในวิชานี้สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีเข้าใจผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การมีชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราได้รับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณภาพความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นอีกด้วย การรู้ว่าจิตใจของเราทำงานอย่างไรและมีผลต่อการกระทำของเรานั้นสามารถเป็นสิ่งใช้นำทางเราได้ตลอดชีวิต

ความเกี่ยวข้อง: วิชาจิตวิทยาจะเน้นย้ำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียน เช่น การทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการทางจิตและความสัมพันธ์ในแบบต่างๆ

ความรอบรู้: วิชาจิตวิทยามีการประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการแพทย์การเรียนการศึกษา ด้านธุรกิจ และด้านสังคมศาสตร์
นักเรียนสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของวิชานี้กับสาขาวิชาต่างๆได้

เนื้อหาที่น่าสนใจ: วิชานี้มักเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่น่าสนใจ เช่น ความทรงจำ ความตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การคิดวิเคราะห์: ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินผล นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะประเมินผลทฤษฎีวิธีการวิจัย และหาหลักฐานเชิงประจักษ์ได้

การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง: วิชาจิตวิทยาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตจริงช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น ทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

โอกาสในการทำงาน: การเรียนวิชาจิตวิทยาในระดับนี้ สามารถเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อและสร้างโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในด้านการให้คำปรึกษา ด้านจิตเวช ด้านการวิจัย เป็นต้น

การทดลองและการวิจัย: นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองและวิจัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความสำคัญระดับโลก: เนื่องจากเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องสากลในปัจจุบันจึงทำให้วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกแม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนะธรรมก็ตาม

การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้น: ในโลกปัจจุบันความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและการเรียนจิตวิทยาสามารถช่วยลดการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันในสังคมมากขึ้นด้วย

ไม่น่าแปลกใจเลยที่มีนักเรียนนวนมากขึ้นเลือกที่จะเรียนต่อในสาขาจิตวิทยา เนื่องจากปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในสหราชอาณาจักร และอันดับที่ 6 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ การรับเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาจึงมีการแข่งขันสูงขึ้นด้วย นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาและเคยเรียนหลักสูตรจิตวิทยาของหลักสูตร IGCSE หรือ ระดับ A Level จะมีข้อได้เปรียบในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย พวกเขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ในเชิงลึกมากกว่าคนรอบข้าง ทำให้พวกเขาเริ่มต้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อปูทางสู่อนาคตอันสดใส

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนวิชาจิตวิทยาของหลักสูตร IGCSE หรือ ระดับ A Level ได้ที่ RBIS โปรดติดต่อ[email protected] และติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้ใน IGCSE และ A Level in Psychology

chevron-right