Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

ความสำคัญของการสอบ IGCSE ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและอื่นๆ

ธันวาคม 1, 2023

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) มีความสำคัญอย่างมากในบริบทของขั้นตอนการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและอื่นๆIGCSE โดยจะมอบประสบการณ์การศึกษาที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเข้าเรียนต่อในสถาบันวิทยาลัยอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใด IGCSE จึงมีความสำคัญต่อเส้นทางการศึกษาของคุณ

 •  ท่านจะได้รับการยอมรับในระดับสากล: IGCSE ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากทั่วโลก วึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกสามารถประเมินผู้สมัครจากพื้นฐานทางการศึกษาที่มาจากหลากหลายความแตกต่าง ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การสอบนี้ จึงมีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานระดับสูงอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 • การวางรากฐานทางวิชาการที่แข็งแกร่ง: การสอบ IGCSE มอบรากฐานทางวิชาการที่แข็งแกร่ง เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้น โดยครอบคลุมสาขาวิชาหลายแขนง ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้สำรวจและพัฒนาความสนใจของตนเอง ดังนั้น การสอบ IGCSE จึงมีชื่อเสียงในด้านเนื้อหาวิชาการเชิงลึก ช่วยส่งเสริมความเชี่ยวชาญในความรู้แบบเฉพาะด้าน

 • ข้อกำหนดในการเข้ามหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้น มีข้อกำหนดให้ต้องมีคุณวุฒิ IGCSE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับเข้าเรียนต่อ โดยเน้นที่ทักาะด้านภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันการศึกษาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่ได้มาตรฐานของ IGCSE เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็น

 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แสดงให้เห็น: ผลลัพธ์ของ IGCSE แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากมหาวิทยาลัยในการประเมินผู้สมัคร

 • การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาขั้นสูง: IGCSE มักทำหน้าที่เป็นเวทีเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นสูง เช่น A-Levels หรือ International Baccalaureate (IB) ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นทั่วไปสำหรับการรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

 • การพัฒนาทักษะในวงกว้าง: IGCSE สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การวิจัย และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • มีศักยภาพในการแข่งขัน: IGCSE เสนอทางเลือกวิชาที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับเส้นทางการศึกษาให้ตรงสาย ตรงกับกับความสนใจและเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง ทำให้พวกเขามีความสามารถ พบศักยภาพของตนเองในการแข่งขันสำหรับการศึกษามหาวิทยาลัย

   

 • การประเมินความสามารถทางทักษะด้านภาษาอังกฤษ: การสอบ IGCSE นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้น หรือ นักเรียนที่เรียนวิชา English as a Second Language (ESL) หรือ นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เป็นภาษาแรกนั้น หรือ First Language (FL) แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ผลงานที่ดีในการสอบ IGCSE สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัครกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โดยสถาบันเหล่านี้ มักมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในความรู้เฉพาะด้าน

 • มุมมองระดับโลก: หลักสูตรนานาชาติของการสอบ IGCSE ส่งเสริมมุมมองระดับโลก ซึ่งมีคุณค่าอย่างสูงจากมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลุ่มนักศึกษาที่หลากหลายและตระหนักถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายโดย

 

สรุป การสอบ IGCSE ทำหน้าที่เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับนักเรียน โดยเตรียมความพร้อมให้พวกเขามีทักษะทางด้านวิชาการ และความรู้ และคุณวุฒิที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จและอนาคตที่สดใส

For more information about RBIS IGCSE, please contact +66 (0) 2644 5291 -2

chevron-right