Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

การสำรวจจิตใจ: สิ่งที่คุณเรียนรู้ในสาขาวิชาจิตวิทยาของหลักสูตรIGCSE และเหตุใดจึงเป็นการยกระดับการเรียนเชิงวิชาการ

มกราคม 24, 2024

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากที่เลือกสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเอก วิชาจิตวิทยาเป็นหนึ่งใน 5 สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวิทยาลัยทั่วโลกและในหลายวิทยาเขต สาขาวิชานี้ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะปัจจุบันสุขภาพจิตมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางและผู้คนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตมากขึ้น
วิชานี้มีความน่าสนใจและน่าดึงดูดใจในการเรียน เนื่องจากผู้คนอยากรู้ว่าจิตใจของพวกเขาทำงานอย่างไร
และส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไร การเรียนวิชาจิตวิทยาของหลักสูตร IGCSE เป็นการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการเตรียมตัวสำหรับระดับปริญญาด้านจิตวิทยา เรามาดูกันดีกว่า Studying psychology at the IGCSE level involves learning about the scientific study of the human mind and behaviour. 

การเรียนวิชาจิตวิทยาในหลักสูตร IGCSE เป็นการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์

“ในหลักสูตรมีอะไรบ้าง?”

1. จิตวิทยาเบื้องต้น: แนวคิดพื้นฐานและประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาจิตวิทยา

การเรียนจิตวิทยาในหลักสูตร IGCSE จะมีประโยชน์หลายประการ โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอาชีพในด้านจิตวิทยา
ด้านการให้คำปรึกษา ด้านการศึกษา ด้านการดูแลสุขภาพหรือด้านงานสังคมสงเคราะห์
นอกจากนี้ สาขาวิชาจิตวิทยาสามารถช่วยในการพัฒนาตนเองโดยเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองและความเข้าใจผู้อื่น

การเรียนวิชาจิตวิทยาตามหลักสูตรของ IGCSE เป็นรากฐานที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเรียนระดับ A Levels หากนักเรียนสนใจที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์วิชาจิตวิทยาของหลักสูตร IGCSE สามารถช่วยนักเรียนตอบคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกได้
ซึ่งสามารถทำให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และรู้สาเหตุของการตัดสินใจในกระทำบางอย่างของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น การเรียนวิชานี้สามารถนำไปสู่โอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นมากมาย เช่นจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาศึกษา นิติจิตวิทยา การสอนจิตวิยาวิชาการ จิตวิทยาสุขภาพ การบำบัดขั้นสูง และจิตวิทยาการอาชีพ การมีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานี้จะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน รวมถึงด้านสุขภาพจิต ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการกีฬา รวมถึงด้านการออกกำลังกายอีกด้วย

อันดับสูงสุดไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครองอันดับหนึ่งในปี 2024 และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
มาเป็นอันดับที่สอง

  • 1. University of Cambridge   (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์)
  • 2. University of Oxford (มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด)
  • 3. London School of Economics (วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน)
  • 4. University of St Andrews (มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์)
  • 5. University of Bath (มหาวิทยาลัยบาธ)
  • 6. UCL University College London (London มหาวิทยาลัยลอนดอน)
  • 7. Loughborough University (มหาวิทยาลัยลัฟบะระ)
  • 8. University of Glasgow (มหาวิทยาลัยกลาสโกว์)
  • 9. Cardiff University (มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์)
  • 10. University of Bristol (มหาวิทยาลัยบริสตอล)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาจิตวิทยาของหลักสูตร IGCSE ได้ที่ RBIS หรือ [email protected] โทร. 02-644-5291

ทางโรงเรียนเสนอทุนอุดหนุนการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา ปิดรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2024 นี้ และมีจำนวนจำกัด

chevron-right