Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search
Years 9 -13 | อายุ 14 - 18

นักเรียน Sixth Form ที่ โรงเรียน RBIS

โรงเรียนนานาชาติ โดยหลักสูตรประเทศอังกฤษที่มีคุณภาพ ด้วยค่าเทอมที่เหมาะสม

เนื้อหาวิชาการและแนวทางการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย มีความสมดุลระหว่างวิชาการต่างๆ และความเชื่อมโยงส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ เนื้อหา และสร้างทักษะต่างต่างที่เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต คอรส์ในหลักสูตรมี IGCSE, BTEC, AS และ A Level และ High School Diploma

หลักสูตรที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ

เนื้อหาวิชาการและแนวทางการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย มีความสมดุลระหว่างวิชาการต่างๆ และความเชื่อมโยงส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ เนื้อหา และสร้างทักษะต่างต่างที่เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต คอรส์ในหลักสูตรมี IGCSE, BTEC, AS และ A Level และ High School Diploma

LEARN MORE

A Level ที่โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ

ที่โรงเรียน RBIS Sixth Form ของเรา คือการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสำคัญที่จะก้าวไปสู่อนาคตของเยาวชนทุกคน Year 12 และ Year 13 เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะวางแผนการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยที่มีคณะครูให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ นักเรียนได้เลือกวิชาที่ถนัดและเรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาในกลุ่มเล็ก ที่สามารถดูแลได้ทั่วถึง เป็นช่วงเวลาที่การเรียนรู้ด้านวิชาการนั้นมีความสำคัญ แต่ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตต่างต่างก็ไม่ควรละเลย เราส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอาสา ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม และการแบ่งปัน ในฐานะประชากรโลกที่ดี ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ให้ เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สร้างประสบการณ์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่สำคัญของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ (RBIS เป็น1/2โรงเรียนในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกองค์กร Round Square ที่ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเป็นผู้นำ และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม) การศึกษาที่ดี คือการสร้างคนให้สมบูนณ์แบบ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความรู้ที่ลึกซึ้ง และมีบุคลิกภาพที่มั่นใจ มีทักษะการดูแลตัวเองได้ดี เราเชื่อว่าการศึกษาในระดับ Sixth Form มีประโยชน์อย่างยิ่ง 

แนวทางที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงของพวกเรานั้น มีหลักสูตรให้นักเรียน Sixth Form ได้เลือกเรียน  A Level, BTEC, High School Diploma  การเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้นักเรียนของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันในขณะที่พวกเขาพยายามเข้าสู่สนามสอบเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาต่อ ด้วยคะแนนวิชาต่างๆที่ต้องมีคะแนนที่ดีมาก ในรายวิชา ของแบบ  A level หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า นอกจากนี้ควรมีหลักฐานซึ่งสามารถแสดงได้หลากหลายทั้งในเชิงวิชาการและที่ไม่ใช่วิชาการ

ประวัติความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา ด้านผลคะแนนการสอบและการเรียนรู้รอบด้านทำให้นักเรียนของโรงเรียน RBIS สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ปรัชญาและวัฒนธรรมของโรงเรียนเรา รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร   เราทุ่มเทให้กับการพัฒนานักเรียน ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน และความมุ่งมั่นเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำเพื่อนักเรียน

การเรียนชั้น Sixth Formนั้น  เพิ่มความเป็นอิสระให้กับนักเรียนโดยการให้โอกาสนักเรียนในการรับผิดชอบตนเองและการแสดงความภาวะผู้นำภายในโรงเรียน นักเรียนจะได้จัดตารางเวลาเรียนของตนเอง ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในการสร้างตารางเรียนของตนเอง และนอกเหนือจากการเรียนแล้ว นักเรียนยังมีกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมายให้เรียนรู้ รักเรียนจะได้เรียนการบริหารจัดการวางแผนชีวิตตัวเองในช่วงวัยนี้ด้วย

นักเรียนที่จบชั้น Sixth Formเป็นเยาวชนที่มีความกระตือรือร้น มีเหตุผล และมีความรอบรู้ รอบด้าน ซึ่งมีความพร้อมอย่างดีเยี่ยมที่จะดำเนินชีวิตในสังคม

LEARN MORE

Our teaching team

How we teach

All-through schooling at RBIS

ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ RBIS

RBIS High School Diploma หรือ ประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองระดับมัธยมตอนปลายที่ RBIS เป็นการเรียนหลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและต้องการศึกษาต่อในชั้นปีที่ 12 และ 13 (ระบบการศึกษาหลักสูตรของอังกฤษ) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าสู่เส้นทาง การศึกษานี้  RBIS High School Diplomaอ(HSD) จะต้องสำเร็จหลักสูตรการศึกษา IGCSE (Year 11 จาก British Curriculum School หรือระบบการศึกษาหลักสูตรของอังกฤษ ) หรือหลักสูตรนานาชาติทางเลือกที่เทียบเท่า (Grade 10 จาก American School ระบบการศึกษาหลักสูตรของอเมริกา)

เส้นทางการเรียน สู่ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (HSD) มีความท้าทายทางด้านการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและลักษณะส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นการขยายโอกาส ด้านพัฒนาการของนักเรียนในทุกด้านในช่วงสองปีสุดท้ายของระบบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเส้นทางนี้จะช่วยเสริมโครงสร้างแบบเดิม ที่มีเพียงการเปิดสอน เฉพาะหลักสูตร A level ของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิส

LEARN MORE

การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นไปที่เน้นการสนับสนุน นักเรียนรายบุคคล

RBIS (การแนะแนวด้านอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับชีวิตในสายงานระดับโลกยุคใหม่ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจเลือกและวางแผนสำหรับการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต.

การเตรียมตัวที่ดีและคำแนะนำที่มีคุณสมบัติที่ดีนั้น จะช่วยให้นักเรียนของเราสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของพวกเขาและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ จุดมุ่งหมายคือเพื่อเตรียมนักเรียนของ RBIS ให้พร้อมสำหรับโอกาส ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ชีวิตในผู้ใหญ่วัยทำงาน  และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากโลกของโรงเรียนไปสู่โลกของมหาวิทยาลัยหรือโลกแห่งการทำงานอย่างสมบูรณ์

กระบวนการด้านการสนับสนุนของเราจะถูกดำเนินไปตลอดระยะเวลาของนักเรียน ในช่วงที่ศึกษาในระดับ  Sixth Form ไม่ใช่เฉพาะในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายที่นักเรียนกำลังใกล้จะจบการศึกษาเท่านั้น แต่ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ นักเรียนได้ ศึกษา วิจัยและเลือกแขนงวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อเลือกอาชีพ เป้าหมายของพวกเราคือ การทำให้แน่ใจว่า นักเรียนทุกคนสามารถออกจาก RBIS ไปในทิศทางที่เหมาะสมที่สุดและใช้ประโยชน์จากความสามารถและศักยภาพของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นักเรียนที่จบการศึกษาจาก โรงเรียน  RBIS ทุกคน ต่างเดินทางไปยังสถานที่แตกต่างกันมากมาย ภายหลังที่จบการศึกษาจากรูปแบบ Sixth Form รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรประเทศไทย

chevron-right