Homeschooling Transfer to RBIS

โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ มีโปรแกรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน Homeschool ที่ต้องการเรียนในโณงเรียนบางวิชา

เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน โปรแกรมการเรียนการสอนจึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่เคยเรียนที่บ้านมาก่อน โดยให้นักเรียนได้ลองเข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนปัจจุบัน เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนที่บ้านมายังโรงเรียน

บรรยากาศการเรียนและการเอาใจใส่ที่อาร์บิสนั้น เสริมทักษะในทุกด้านของการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจดูแลที่ใกล้ชิดของเรา

หากนักเรียนต้องการสอบถามในส่วนของการหาประสบการณ์ใหม่ๆในการเรียนรู้ เรามีทางเลือกที่หลากหลายให้กับนักเรียน เริ่มตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมไปจนถึงการสนับสนุนช่วยเหลือในชั้นเรียนตัวต่อตัว

กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการหรือฝ่ายวิชาการเพื่อพุดคุยและปรึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆ

จากการเรียนที่บ้านสู่โปรแกรมการเรียนการสอนที่อาร์บิส ออกแบบมาเพื่อ

 1. Middle School (อายุ 10 ปีขึ้นไป)
 2. นักเรียน IGCSE (อายุ 15 และ 16 ปี)
 3. นักเรียนที่กำลังศึกษาหลักสูตรก่อนเข้ามหาวิทยาลัยระดับ A (Pre-University A level) และ BTEC (อายุ 17 และ 18 ปี)
 1. Middle School (อายุ 10 ปีขึ้นไป)

  Option 1 นักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนเป็นเวลา 1 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเรียนตามตารางเรียนของระดับมัธยมศึกษาและบทเรียนที่เตรียมไว้ให้ในวันนั้นๆ

  Option 2 รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกจะถูกเตรียมไว้ให้นักเรียน ในการเรียน 2 บทเรียนต่อ 3 วัน หรือการเรียน 3 บทเรียนต่อ  2 วัน

 2. นักเรียน IGCSE (อายุ 15 และ 16 ปี)

  นักเรียนสามารถเลือกวิชาเฉพาะที่จะเข้าเรียนได้- วิชาคณิตศาสตร์ (4 คาบต่อสัปดาห์)

  – วิชาภาษาอังกฤษ (4 คาบต่อสัปดาห์)

  – นักเรียนสามารถเลือกวิชาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งวิชา (3 คาบต่อสัปดาห์)

  • Biology
  • Chemistry
  • Physics
  • Art
  • Humanities
  • Photography
  • Media Studies
  • Business Studies

  *โปรดทราบสำหรับการเรียน IGCSE 5 วิชาต่อสัปดาห์ถือเป็นการเรียนเต็มเวลา

 3. โปรแกรม A Level และ BTEC

  การลงเรียนครบ 3 วิชานั้นถือเป็นการเรียนหลักสูตรก่อนเข้ามหาวิทยาลัยระดับ A (Pre-University A level) แบบเต็มเวลา ซึ่งอาร์บิสจะทำงานร่วมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
  ที่ปรึกษาด้านวิชาการที่อาร์บิสของเราจะร่วมกันปรึกษาหารือกับครอบครัวของนักเรียนและนักเรียนเอง เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและ มหาวิทยาลัยนานาชาติ

ติดต่อเราได้ที่

โทร 02-644-5291

อีเมล admissions@rbis.ac.th

Line ID: @rbisschool