Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

โครงการรีไซเคิล

มีนาคม 14, 2023

เนื่องจากโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติเป็นสมาชิกของเครือข่ายองค์กรนานาชาติ Round Square ซึ่งเป็นองค์กรที่มองว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ต้องทำขององค์กร ดังนั้นในทุกๆวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนซึ่งจะเป็นวันทำกิจกรรมองค์กร Round Square ในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงมีการเปิดให้นักเรียนได้เข้ามาสำรวจเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นเป้าหมายทั้งหมดขององค์กรและได้พูดคุยทำความเข้าใจกับคุณครูและผู้ปกครอง แล้วให้พวกเขาค้นคว้าและสร้างโปสเตอร์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผลงานอันยอดเยี่ยมของนักเรียนก็จะมีตั้งแต่เรื่องการบินและปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์และวัคซีน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมฝาขวดพลาสติก ฝากระป๋องและตัวขวดพลาสติก และทางโรงเรียนยังเคยมอบฝาขวดซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นเวลา 3 ปีให้กับบริษัท พรีเซียสพลาสติก จำกัดและเนื่องจากนักเรียนหลายๆคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรีไซเคิลสิ่งของต่างๆ มากขึ้นและต้องการสร้างสภาวะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนจึงจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป

ภาพ: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร Round Square ในฝั่งมัธยมศึกษาของโรงเรียน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566)

โครงการในการบริการสังคม

เนื่องจากการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักขององค์กร Round Square และโรงเรียนก็มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชน ทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการบริการท้องถิ่น และให้พวกเขาวางแผนการสนับสนุน โดยมีคำถามที่เป็นใจความหลักในการวางแผนคือเป้าหมายที่นักเรียนต้องการช่วยเหลือใคร หลังจากนั้นนักเรียนยังได้เข้าไปเรียนรู้ถึงความแตกต่างของผู้คนผ่านการพูดคุยกับคนที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ดูปัญหาสุนัขและแมวข้างถนน - สัตว์จรจัด 860,000 ตัว และนักเรียนยังได้อภิปรายวางแผนเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

โครงการรีไซเคิล

ทางโรงเรียนมีการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรีไซเคิลอย่างมากมาย โดยนำหลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle มาปรับใช้ในการทำโปรเจ็คนี้และมีการให้คะแนนในการบริการชุมชนให้แก่นักเรียนที่รวบรวมของคือขวดพลาสติก ฝาขวด ที่ดึงฝากระป๋องและเสื้อผ้ามือสองมาเพื่อรีไซเคิล นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดพื้นที่สำหรับการรีไซเคิลของ พื้นที่ในการติดโปสเตอร์เพื่อกระตุ้นยอดการสนับสนุนจากนักเรียนที่ดูแลโดยนักเรียนจากฝั่งชั้นมัธยมมาจนถึงปัจจุบันเพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์มากมายของการรีไซเคิล เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน ความรับผิดชอบ และยังสอนพวกเขาเกี่ยวกับผลที่ตามมา ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและสามารถสร้างสังคมที่น่าอยู่ได้นอกจากนี้การรีไซเคิลยังหมายถึงการนำของที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำซึ่งเป็นการลดของเสียอีกด้วย

มุมดำเนินกิจกรรมรีไซเคิล

chevron-right