Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

โครงการรีไซเคิลและโครงการบริการสังคมภายในโรงเรียน

มีนาคม 14, 2023

การทำให้ของเคยใช้แล้วให้สามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่หรือการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญและพยายามปลูกฝังให้แก่นักเรียนมาตลอดโดยใช้หลัก 3R คือ Reduce Reuse Recycle มาเป็นหัวใจหลักในการปลูกฝังนักเรียน เนื่องจากการรีไซเคิลเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังทักษะในการเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน ความรับผิดชอบ สอนพวกเขาให้เรียนรู้เกี่ยวกับผลที่ตามมาและยังได้สอนเกี่ยวกับความยั่งยืนส่งมอบโลกที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

เราได้นำฝาขวดพลาสติกที่ได้เก็ยสะสมในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจำนวน 55,000 ชิ้นของเหล่านักเรียนให้แก่บริษัท พรีเซียสพลาสติก จำกัด และนักเรียนยังคงจำดำเนินโครงการนี้ต่อไปเนื่องจากพวกเขาได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการรีไซเคิลสิ่งของต่างๆและพวกเขายังต้องการช่วยสร้างสภาวะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ ผู้ดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทพรีเซียสพลาสติก จำกัดที่ได้กล่าวไว้ว่า “เราต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มองเกี่ยวกับขยะพลาสติก และแสดงให้เห็นว่าขยะพลาสติกเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างน่าเหลือเชื่อมากกว่าการเป็นขยะที่อยู่ตามท้องถนนหรือในแม่น้ำ” และทางเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนงานทางด้านนี้ของบริษัทฯ

            นอกจากเราจะเก็บฝาขวดพลาสติกแล้วพวกเรายังได้ดำเนินโปรเจคในการเก็บขวดพลาสติกเช่นกัน โดยเราได้นำขวดเหล่านั้นไปที่วัดจากแดง เนื่องจากพระที่จำวัดอยู่ ณ ที่นั้นคือพระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร ได้คิดค้นกรรมวิธีการผสมผสมพลาสติกรีไซเคิลเข้ากับอนุภาคนาโนของฝ้ายและซิงค์ออกไซด์เพื่อผลิตผ้าเนื้อละเอียดคุณภาพสูง และครื่องแต่งกายชิ้นแรกที่ผลิตขึ้นคือจีวรของพระสงฆ์ที่มีสีเหลือง โดยนักเรียนของเราได้ไปใช้เวลาอยู่ในวัดเพื่อเยี่ยมชมการรีไซเคิลและการกำจัดขยะของทางวัดด้วยเช่นกัน

            อีกหนึ่งโปรเจ็คของเราเกี่ยวกับการรีไซเคิลคือการรวบรวมเสื้อผ้ามือสอง โดยเราได้นำเสื้อผ้ามือสองชุดแรกไปมอบให้กับ Second Chances ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่ทำเกี่ยวกับการมอบโอกาสครั้งที่ 2 ให้กับชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โดยผู้ก่อตั้ง Second Chances คือคริสและโจดี้ แม็คคาร์นีย์ผู้อยู่อาศัยในสลัมคลองเตยกล่าวว่า “พวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชีวิตของชุมชนนี้และต้องการเห็นชุมชนนี้เจริญรุ่งเรือง” โดยพวกเขายังมีคำขวัญที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนของเราเข้าใจและปฏิบัติตามคือการ การนำวัสดุที่ใช้แล้วมาสร้างสิ่งใหม่ การใช้ซ้ำและการต่ออายุของนั่นเอง

นอกจากโปรเจคการรีไซเคิลก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นงานบริการที่ทางโรงเรียนเราให้ความสำคัญเช่นกันคือการบริการชุมชน เนื่องจากทางโรงเรียนเล็งเห็นว่ากิจกรรมในโปรเจคการบริการชุมชนจะช่วยพัฒนานักเรียนในทักษะการจัดองค์กร ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และการรับมือกับความตื่นเต้นที่ต้องอยู่ห่างไกลจากเมืองและได้สัมผัสกับชีวิตในชนบท ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมระดมทุนเช่นการอบขนมขาย และนำทุนที่ได้ไปทำกิจกรรมบริการชุมชนเช่นปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน เล่นเกม ทำงานศิลปะ สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆโดยนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

            และเนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราในการทำงานบริการชุมชนคือพัฒนางานบริการทางด้านนี้ให้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็น ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเล็กๆให้กับนักเรียนของเราช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เช่น ให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมชุมชนแออัดในกรุเทพฯและมอบถุงอาหาร ทำการ์ดให้เด็กที่เข้ารักษาอยู่ในโรงพยาบาลและให้นักเรียนพยายามติดต่อกับคุณปู่คุณย่าของเขาเพื่อให้พวกเขาไม่ค่อยรู้สึกโดดเดี่ยวผ่านการสัมภาษณ์เสมือนจริงและอื่นๆอีกมากมาย             ทั้งการรีไซเคิลและการทำงานบริการชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนเติบโตและทักษะและสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญซึ่งพวกเขาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตและช่วยให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีได้ ดั่งคำกล่าวของบารัค โอบามาที่ว่า “วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ไม่รู้สึกสิ้นหวังคือการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง อย่ารอให้มันเกิดขึ้นเองถ้าคุณออกไปทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น คุณจะเติมโลกด้วยความหวังและเติมตัวเองด้วยความหวัง”

chevron-right