Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

โครงการด้านการกุศลของโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ

มีนาคม 7, 2023

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2565

โครงการของเราคือการสร้างพื้นที่เล่นให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ จังหวังพิษณุโลก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะครู บุคลากร และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์  ซึ่งทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนสนามเด็กเล่นจากเดิมให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เราสามารถซื้อเครื่องเล่นได้หลากหลาย รวมถึงของเล่นบางอย่าง เพื่อให้เด็กๆได้รับความเพลิดเพลินในขณะเล่นกองทราย นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ได้ขอความอนุเคราะห์กับทางเราเพื่อจัดทำอ่างล้างจานกลางแจ้ง

ซึงเราก็สามารถจัดหาได้ด้วยจากความช่วยเหลือของคนงานในพื้นที่ โดยเด็กนักเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ได้รับความสุขกับบรรยากาศพื้นที่ใหม่ของพวกเขา หลังจากจัดเตรียมอุปกรณ์และสนามเด็กเล่นเรียบร้อยแล้ว เราได้มีโอกาสจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันให้แก่เด็ก ๆ ทางครูและเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์

ในนามของ นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนและการระดมทุนสำหรับโครงการนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ มิสเตอร์ รีด และทางครอบครัวเป็นพิเศษ ที่ได้มีการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องกับทางโรงเรียน

chevron-right