หลักสูตรทางเลือก – IGCSEs 1 ปี

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาระดับ GCSE 1 ปี ซึ่งออกแบบให้กับผู้เรียนที่ต้องการสอบ GCSE อีกครั้งหรือย้ายมาจากโรงเรียนอื่นหรือประเทศอื่นกลางคัน

หลักสูตร 1 ปีนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถก้าวสู่ระดับ sixth form ได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำตลอดหลักสูตร 2 ปีของ GCSE

ทุกคนมีประสบการณ์และเส้นทางที่แตกต่างกันในการศึกษา บางกรณีนักเรียนอาจไม่สามารถผ่านการศึกษาที่จำเป็นในระดับ GCSE หรือนักเรียนบางคนจำเป็นต้องโยกย้ายกลางคันก่อนจะสามารถจบการศึกษาเนื่องจากความจำเป็นที่ไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได้

 

What Subjects do students Study?

Students completing the one year IGCSE course study a bespoke course of subjects that will depend on their past school life. However, it is advisable to always have IGCSEs in English and mathematics, along with a science subject. Thai nationals are also required to complete the Thai first language IGCSE. Outside of these subjects students are able to study subject options such as ICT, Business Studies, Geography, History, Physics, Chemistry, Biology, Mandarin, French, Art and Design, Photography and World Literature.

 

Who is eligible?

Any student who is moving at the end of year 10 from another school is eligible to take the one year IGCSE course. Most schools will make pupils retake year 10, but at RBIS you can continue to year 11. Students starting year 10 cannot take the one year IGCSE course, as it has been designed for age appropriate students who have already undertaken a significant portion of GCSE curriculum time.

 

Can I take a new subject during a one year course?

It entirely depends on your skills, talents and interests. It is never advisable to take on a new subject like Mandarin or Physics in a single year if you have no previous knowledge of the subject. However, many students have been successful in completing a variety of IGCSEs that they have never studied, from Geography to Photography, and achieve excellent passing grades.

GCSE Retake programme

หลักสูตรของเราออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความจำเป็นเหล่านี้ และเราจะไม่บังคับให้นักเรียนเรียนซ้ำใน Year 10 หากสามารถเลี่ยงได้

 

Who is eligible?

Any student who has already sat their IGCSEs and did not achieve the grades they needed to move on with their studies. It may be that you were unable to achieve any or some of the 5 IGCSE grades needed for sixth form study At RBIS we put together a skeleton study programme to help these students get the grades in the subjects they require.