Loading

RBIS - ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติ สมัครเรียน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่นำไปสู่อนาคต RBIS - ผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพ การสอนที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักการเรียนรู้ สมัครเรียน ศิษย์เก่าของเราศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและสถานศึกษาชั้นนำทั่วโลก RBIS - ได้รับการไว้วางใจอย่างยาวนาน หนึ่งในสถานศึกษาระบบนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพมหานคร สมัครเรียน ให้บริการการศึกษาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 50 ปี RBIS - สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโต ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ สมัครเรียน เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน RBIS - สนับสนุนมิตรภาพที่ยั่งยืน ผู้เรียนสามระดับ สมัครเรียน มิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างชั้นเรียน RBIS - สนับสนุนความสามารถและทักษะของผู้เรียน ชั่วขณะหนึ่งอาจเปลี่ยนวันทั้งวัน สมัครเรียน วันเพียงหนึ่งวันอาจเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตอาจเปลี่ยนโลก RBIS - ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติ สมัครเรียน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่นำไปสู่อนาคต RBIS - ผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพ การสอนที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักการเรียนรู้ สมัครเรียน ศิษย์เก่าของเราศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและสถานศึกษาชั้นนำทั่วโลก RBIS - ได้รับการไว้วางใจอย่างยาวนาน หนึ่งในสถานศึกษาระบบนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพมหานคร สมัครเรียน ให้บริการการศึกษาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 50 ปี RBIS - สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโต ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ สมัครเรียน เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน RBIS - สนับสนุนมิตรภาพที่ยั่งยืน ผู้เรียนสามระดับ สมัครเรียน มิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างชั้นเรียน RBIS - สนับสนุนความสามารถและทักษะของผู้เรียน ชั่วขณะหนึ่งอาจเปลี่ยนวันทั้งวัน สมัครเรียน วันเพียงหนึ่งวันอาจเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตอาจเปลี่ยนโลก

RBIS - ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติ สมัครเรียน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่นำไปสู่อนาคต RBIS - ผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพ การสอนที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักการเรียนรู้ สมัครเรียน ศิษย์เก่าของเราศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและสถานศึกษาชั้นนำทั่วโลก RBIS - ได้รับการไว้วางใจอย่างยาวนาน หนึ่งในสถานศึกษาระบบนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพมหานคร สมัครเรียน ให้บริการการศึกษาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 50 ปี RBIS - สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโต ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ สมัครเรียน เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน RBIS - สนับสนุนมิตรภาพที่ยั่งยืน ผู้เรียนสามระดับ สมัครเรียน มิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างชั้นเรียน RBIS - สนับสนุนความสามารถและทักษะของผู้เรียน ชั่วขณะหนึ่งอาจเปลี่ยนวันทั้งวัน สมัครเรียน วันเพียงหนึ่งวันอาจเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตอาจเปลี่ยนโลก RBIS - ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติ สมัครเรียน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่นำไปสู่อนาคต RBIS - ผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพ การสอนที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักการเรียนรู้ สมัครเรียน ศิษย์เก่าของเราศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและสถานศึกษาชั้นนำทั่วโลก RBIS - ได้รับการไว้วางใจอย่างยาวนาน หนึ่งในสถานศึกษาระบบนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพมหานคร สมัครเรียน ให้บริการการศึกษาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 50 ปี RBIS - สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโต ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ สมัครเรียน เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน RBIS - สนับสนุนมิตรภาพที่ยั่งยืน ผู้เรียนสามระดับ สมัครเรียน มิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างชั้นเรียน RBIS - สนับสนุนความสามารถและทักษะของผู้เรียน ชั่วขณะหนึ่งอาจเปลี่ยนวันทั้งวัน สมัครเรียน วันเพียงหนึ่งวันอาจเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตอาจเปลี่ยนโลก

Registration for August 2020 starts now. School Visit can be arranged with the admissions office. Please call 093 6127117.

โรงเรียนรัศมีนานาชาติ

ที่ RBIS เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่นำไปสู่อนาคต
โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
เราได้รับความไว้วางใจให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514

นัดวันเยี่ยมชมโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

RBIS Campus Renovation