Parents Portal
Students Portal
Alumni
Language
Search
Search

BLOG

วางแผนการเรียนชั้นมัธยมเพื่อโลกอนาคต

กรกฎาคม 1, 2022

การศึกษาของศตวรรษ21จะต้องตอบรับกับความจริงที่ว่า โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบเทคโนโลยี โรงเรียนที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่ตอบรับกับความจริงที่ว่านี้ จะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร ให้กับนักเรียน ที่ต้องไปเผชิญโลกความจริงในวันข้างหน้าที่พบว่า อาชีพที่เห็นในปัจจุบันนี้อาจหายไปเกินครึ่ง และจะมีอาชีพที่เกิดใหม่ขึ้นมาแทน

แล้วอะไรคือการศึกษาของศตวรรษที่21 เราสามารถตีความได้มากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ลักษณะการเรียนต้องไม่ใช่ห้องเรียนที่นักเรียนนั่งฟังครูแล้วจดบันทึกฝ่ายเดียว หรือเป็นการเรียนที่หนักหนาสาหัสเพียงเพื่อสอบให้ผ่านเท่านั้น แม้ว่าการสอบผ่านด้วยคะแนนที่ดีคือสิ่งสำคัญ แต่การศึกษามีความหมายมากกว่านั้น  การศึกษาต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้เราสามารถประกอบอาชีพที่ถนัดกับตนเอง และสร้างทักษะการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีความสุข  ครูไม่ใช่มีหน้าที่หรือบทบาทเพียงแค่การติว หรือสอนให้จำเท่านั้น แต่ต้องช่วยส่งเสริมชี้แนะให้คำปรึกษา ให้เราค้นพบศักยภาพ ความชอบ และความต้องการของตัวเอง และช่วยวางแผนให้เราไปถึงเป้าหมาย เราทุกคน นักเรียนทุกคน มีความเหมือนและความแตกต่างกัน มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ครูจึงต้องมีความเข้าใจในจุดนี้

โรงเรียนมิได้เป็นเพียงตึกที่สวยงาม แต่คือสถานที่จุดประกายสร้างสรรค์การเรียนรู้ ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนสนุกไปกับการค้นคว้า เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่ได้เป็นนักเรียน ประสบการณ์การเรียนในช่วงมัธยมศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ช่วงเวลานี้คือช่วงที่โรงเรียน นอกเหนือจากความรู้วิชาการเชิงลึกที่เราต้องเรียนแล้ว โรงเรียนจะต้องส่งเสริมและสร้างทักษะ4อย่างนี้ให้แก่นักเรียน

  • Creativity  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะในการแก้ปัญหา
  • Collaboration คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • Critical Thinking คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาอย่างถูกต้องแม่นยำ และมีวิจารณญาณ
  • Communication คือการมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ความหมายของความสำเร็จใน 20 ปีที่แล้วกับความสำเร็จในปัจจุบันมีความแต่งต่างกันมาก

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าจะต้องมีความเป็นสากลในตัวเองมากขึ้น

สามารถทำงานและปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ในต่างประเทศมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะเหมือนเป็นภาษาที่สอง

สามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพได้โดยไม่ยึดติด

ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

สามารถจัดการบริหารชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดี

เป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบต่อโลก

ก้าวสู่ระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตของการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21

คำถามสำหรับการศึกษาที่ดี จะนำพาคุณไปสู่การค้นพบและแรงบันดาลใจมากมายที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

ที่อาร์บิสเราพร้อมและยินดีที่จะพูดคุยและตอบคำถามด้านการศึกษาที่ดีแก่คุณ

chevron-right