มากกว่าการเรียนรู้

นักเรียนของเราได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของเราเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติทั้งในด้านวิชาการและด้านสร้างสรรค์ นอกจากนั้นเรายังจัดการแข่งขันระหว่างนักเรียนของเราและระหว่างโรงเรียน ทั้งในด้านกีฬา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมากรุก และศิลปะต่าง ๆ

ในฐานะสมาชิกของ Round Square โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสยังเปิดโอกาสมากมายให้นักเรียนของเราได้เข้าร่วมการทัศนศึกษาและการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราเชื่อว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาของเราควรมีความเป็นพลเมืองโลกที่รู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมแก้ปัญหาเหล่านั้นในฐานะบัณฑิตจากรัศมีนานาชาติ