ชีวิตในระดับอนุบาล

เด็กทุกคนควรได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิต และการสนับสนุนเป็นการช่วยให้พวกเขาสามารถเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซึ่งได้มีการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลเอาใจใส่ในการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรอย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์และการนำเอาวิธีการที่ทันสมัย เพื่อสร้างความกระตือรือร้นสำหรับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นและคนในสังคมได้ตลอดชีวิต

ในระดับปฐมวัย

เราได้มีการจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ:

Nursery and Toddler Room

ช่วงอายุ 18 เดือน จนถึง 3 ขวบ
คุณครู Miss Aurora Pioquid มิส อโรรา พิโอควิด
คุณครูผู้ช่วยสอน มิส หน่อย

การเต้น การร้อง การระบายสี การว่ายน้ำ และการได้รับความเปรอะเปื้อนเป็นส่วนหนึ่งของวันในระดับเด็กเล็กของ Nursery class เด็ก ๆ ในวัยนี้ควรใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อสำรวจโลกรอบตัวพวกเขา

Pre-Reception Room

ช่วงอายุ: 3 ถึง 4 ขวบ
ครู: Miss Veronica Clough
คุณครูผู้ช่วยสอน: Miss Panidaporn Butsit

กิจกรรมที่หลากหลายทำให้นักเรียน Pre-Reception ของเรามีความการเรียนรู้ที่มากขึ้น เช่นการอ่านเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น และการสร้างเมืองเล็ก ๆ ด้วยบล็อกตัวต่อพวกเขาได้แนะนำการเรียนรู้ตัวอักษรและเสียงของพยัญชนะอย่างสนุกสนาน

Reception Room

คุณครู: Miss Tiffany Robertson
คุณครูผู้ช่วยสอน: Miss Pimchanok Totamwong

ในแผนก Reception นักเรียนของเราที่อาร์บิสยังคงเรียนรู้ในการแนะแนวทางการอ่านและ
การเขียนผ่านกิจกรรมและภาคปฏิบัติ พวกเขายังคงมีพัฒนาทักษะการสื่อสาร สังคม ร่างกาย และศิลปะอย่างต่อเนื่อง

Extracurricular Activities

กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน ได้มีการเปิดให้บริการตั้งแต่ในช่วงบ่าย 3:00 – 4:00 น. นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากพวกเขาจะได้รับทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั่วไป

กิจกรรมพิเศษที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนอนุบาล ได้แก่ :

วันจันทร์ วิชาภาษาไทย
วันอังคาร ฟุตบอล ว่ายน้ำ
วันพุธ บาสเกตบอล
วันพฤหัสบดี บัลเล่ต์ ฟุตบอล ว่ายน้ำ การเต้น
วันศุกร์ งานศิลปะ และงานฝีมือ

ผู้ปกครอง

ที่อาร์บิสของเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองในด้านการศึกษา เราส่งเสริมการสื่อสารและการทำความเข้าใจอย่างเปิดเผยระหว่างผู้ปกครองและครูความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทางด้านการเรียนรู้ การพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ

สิ่งที่เราทำในช่วงปีแรก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง:
วันศุกร์สุดสัปดาห์ เราจะมีกิจกรรม House activity

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับเด็ก ๆ ในกิจกรรมบ้านของเราซึ่งส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันในเรื่องของสุขภาพ

การอ่านนิทานทุกสัปดาห์ของผู้ปกครอง (กิจกรรมการอ่านนิทาน)

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกับเรา โดยให้มีการอ่านนิทานให้ลูกของพวกเขาฟังในช่วงทุกสุดสัปดาห์ของเราที่ห้องสมุดของ Early Years

การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะยาวและการเข้าชั้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ วิธีการสนับสนุนลูกของคุณได้เป็นอย่างดีที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กและการเรียนรู้เชิงวิชาการ