ชีวิตในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส

ชีวิตในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสไม่เหมือนกับที่อื่นใดในกรุงเทพมหานคร นักเรียนของเรามีความสุขกับการมาโรงเรียนและการเรียนรู้ในโรงเรียนนานาชาติอาร์บิส เรามีความผูกพันและใกล้ชิดกันในสังคมที่ทุกคนรู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ทำให้นักเรียนของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วัน พวกเขามั่นใจที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดพลาดเหมือนอย่างนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า นักเรียนของเรารู้ดีว่าการศึกษาที่รัศมีนานาชาตินั้นคือการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนที่มั่นใจ กระตือรือล้น และไม่ละความพยายาม

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เพรียบพร้อมด้วยแหล่งการเรียนรู้สำหรับสนับสนุนให้นักเรียนของเราพัฒนาทางด้านวิชาการ รวมไปถึงสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามแบตมินตัน และปิงปอง

ตารางเรียน

นักเรียนในระดับ Key Stage 3 ของเราจะได้เรียนทั้งด้านวิชาการและนันทนาการตลอดสัปดาห์ ตารางเรียนของเราออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยช่วงเช้าอุทิศกับการเรียนวิชาหลักอย่างภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุด

ช่วงกลางวันมักเป็นวิชาการเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสังคมศึกษา ช่วงบ่ายเหมาะกับวิชาสร้างสรรค์อย่างเช่นศิลปะและพลศึกษา นักเรียนในระดับ Key Stage 4 จะใช้เวลาไปกับแต่ละวิชามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้มีเวลาอยู่กับครูประจำวิชามากขึ้นและได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ระบบบ้าน

ระบบบ้านของโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนของเรา

บ้านแต่ละบ้านมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนของเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและได้รับการต้อนรับ ให้โอกาสในการเติบโตทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะทางสังคม เพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตในโรงเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียนด้วยการแข่งขันระหว่างบ้าน

นักเรียนจะได้เป็นสมาชิกบ้านหนึ่งในสี่บ้านเมื่อเริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ระบบบ้านจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำอีกด้วย

แต่ละบ้านมีหัวหน้าบ้านและรองหัวหน้า (จากชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนในแต่ละบ้านตลอดปีการศึกษา โดยช่วยจัดการและวางแผนกิจกรรม รวมถึงเป็นตัวแทนของแต่ละบ้านในการประชุมสภานักเรียน

สี่บ้านที่เป็นหัวใจของรัศมีนานาชาติ

บ้านยูนิคอร์นแสดงถึงความกล้าหาญและเข้มแข็ง
สีขาวของบ้านยูนิคอร์นหมายถึงความสงบสุขและซื่อสัตย์

บ้านมังกรเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์สมบัติแห่งความกล้า
สีแดงของบ้านมังกรแสดงถึงความเข้มแข็งและยุติธรรม

บ้านสิงโตแสดงถึงความภักดี
สีฟ้าของบ้านสิงโตเป็นตัวแทนของความจริงและความภักดี

บ้านฟินิกซ์เป็นตัวแทนของการเกิดใหม่
สีทองของบ้านฟินิกซ์แสดงถึงความอารีย์และจิตใจที่ยิ่งใหญ่

การปรึกษาเรื่องอาชีพ

นอกจากด้านวิชาการแล้ว ฝั่งมัธยมศึกษายังให้ความสำคัญกับเส้นทางสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงาน นักเรียนของเราจะได้ใช้งาน Fast Tomato ซึ่งช่วยให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นความรู้และปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

สภานักเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของเราจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำและตัวแทนนักเรียน เราเห็นความสำคัญของความคิดเห็นจากนักเรียนของเราและเราเชื่อว่าพวกเขาควรมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน

สภานักเรียนของเราประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกชั้นปีซึ่งทำการประชุมทุก ๆ สองสัปดาห์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน เช่นเดียวกัน ในแต่ละบ้านของเรามีคณะผู้นำที่ถูกเลือกด้วยวิธีการตามหลักประชาธิปไตย เราเชื่อว่านักเรียนของเราคือผู้นำในอนาคตและการศึกษาควรให้โอกาสในการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมนอกหลักสูตร

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส ฝั่งมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายทั้งที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและนันทนาการ เรามีนักกีฬาหลากหลายทั้งบาสเกตบอล ฟุตบอล ปิงปอง และแบตมินตัน ต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ เรายังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาการ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการเรียนหรือทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถเลือกลงกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดเตรียมสำหรับรายวิชาในระดับ GCSE และ A Level นักเรียนของเราลงแข่งขันในการแข่งขันทางวิชาการมากมาย

เรียนอย่างร่วมมือ

ที่โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสเราใช้ Google suite ในการจัดการเรียนรู้ เราใช้แอปพลิเคชั่นและระบบคลาวด์ของกูเกิลในการจัดกิจกรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลจากการค้นคว้าและศึกษา ทำให้เกิดเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ร่วมมือกัน

Google Classroom ใช้เป็นจุดที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง ปฏิบัติและส่งงานผ่านทางออนไลน์ เรายังพัฒนาเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนของเราสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นักเรียนของเราจะเท่าทันและพร้อมที่จะเข้าสู่โลกดิจิทัลในอนาคต