กิจกรรมนอกหลักสูตร

ในโรงเรียนประถมศึกษาที่อาร์บิส มีโปรแกรมกิจกรรมนอกหลักสูตร (ECA) ของเราเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นของการเรียนรู้ทางวิชาการของเรา

เรามี ECAs จำนวนมาก (ปัจจุบัน 30 ต่อสัปดาห์ภายในโรงเรียนประถมศึกษาเพียงอย่างเดียว) ซึ่งครอบคลุมโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประชุมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการหยุดพักการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลจากการเรียนเพื่อให้มีการสำรวจความสนใจใหม่ ๆ และทักษะที่จะสร้างขึ้นนอกห้องเรียน

เรารู้ว่าอาร์บิสECAs ได้ให้นักเรียนของเราสร้างมิตรภาพใหม่กับผู้ที่พวกเขาแบ่งปันความสนใจ ให้โอกาสทางสังคมที่ปรับปรุงการสื่อสารทางสังคมและทักษะการทำงานร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในโปรแกรม ECA ของเรา เราแสดงให้เห็นว่าแต่ละ ECA มีส่วนช่วยในการเรียนรู้อย่างไร

Advanced ECAs มุ่งมั่นเป้าไปที่นักเรียนให้เกิดมีความมั่นใจในพื้นฐานหลักสูตรและผู้ที่กำลังมองหาที่จะท้าทายให้ประสบความสำเร็จที่สูงขึ้น

Enhanced ECAs เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายที่ชอบในกิจกรรมเพื่อเป็นพื้นฐาน และกำลังการมองหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขึ้นในวิชาที่พวกเขาชอบ

Supportive ECAs มีเป้าหมายให้นักเรียนที่กำลังเรียนหนักในชั้นเรียน แต่จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนคำแนะนำและเวลากับครูของพวกเขาเพื่อให้ความก้าวหน้าเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีตัวเลือกที่ดี ครูและผู้นำโรงเรียนจะพิจารณาข้อมูลที่นักเรียนจัดเตรียมไว้ในเอกสาร“ My Personal Development Record” และแบ่งปันคำแนะนำ

ตัวอย่างประโยชน์ของ ECA ของเรา ได้แก่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนที่อาร์บิสอยู่ในความเชื่อมโยงของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

ในการเสริมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ ECAs ของเรา มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ทางดิจิตอล ทางวิทยาศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ – การเข้ารหัสและหุ่นยนต์นำมาเพื่อการกระตุ้นและการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มเติมทักษะให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตในโรงเรียน การเรียนรู้และสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวของชีวิตในอนาคต

การศึกษานานาชาติแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมใน ECAs รวมถึงการปรับปรุงความสำเร็จทางวิชาการ เรารู้ว่าความมุ่งมั่นของนักเรียนดังกล่าวดูดีมากในเรซูเม่ แต่ยังชื่นชมคุณค่าของกิจกรรมที่สอดคล้องกันที่แข็งแกร่งบางอย่าง ด้วยเหตุนี้แต่ละเทอมเราจึงมีความต่อเนื่องสำหรับตัวเลือกที่รักมากและเพิ่มโอกาสใหม่และสดชื่นในการเรียนรู้ร่วมกัน

Round Square

โรงเรียนประถมศึกษาที่อาร์บิสในกรุงเทพฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Round Square

โรงเรียนที่ดำเนินการตามแนวทางของ Round Square เพื่อการศึกษาแบ่งปันความมุ่งมั่นในการศึกษาลักษณะนิสัยและความสุขของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สร้างขึ้นโดยมีอุดมคติ 6 ประการคือ ความเข้าใจระหว่างประเทศประชาธิปไตยการดูแลสิ่งแวดล้อมการผจญภัยความเป็นผู้นำและการบริหาร

ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายของการเดินทางการเรียนรู้นี้นักเรียนในโรงเรียนประสบการณ์ 12 การค้นพบ: ความอยากรู้อยากเห็น, ความดื้อรั้น, ความกล้าหาญ, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสามารถในการสร้างสรรค์, ความสามารถในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับการสื่อสารและทักษะการทำงานเป็นทีม

เราจัดประชุมตามรูปแบบของ Round Square ในแต่ละเดือน

เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเราใน Round Square นักเรียนในอาร์บิสได้มีการจัดงานเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่บนผนังของโรงเรียนในซอยของเรา เพื่อเป็นตัวแทนของลักษณะทั้งหกประการของต้นที่กล่าวมา

ชุมชนและการกุศล

การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ

กิจกรรมการกุศลภายในอาร์บิสในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมหลักสูตรของเรา (ส่วนบุคคล, สังคมและสุขภาพการศึกษา / การเป็นพลเมือง) และปัจจัยที่มีส่วนร่วมในแง่ของการศึกษาที่กว้างขึ้นของเราและนักเรียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล ในการมีส่วนร่วมทางกิจกรรมของโรงเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การส่งเสริมในงานกุศลเของเราไม่ได้เกี่ยวกับเงินเสมอไป เราสนับสนุนให้เด็กคิดถึงการช่วยเหลือในวิธีอื่นอย่างหลากหลายรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการดูแลผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเช่น การเลือกขยะทำให้สามารถสร้างความรู้สึกให้เวลามากกว่าเงิน

กุญแจสำคัญในการระดมทุนหรือโครงการชุมชนที่มีประสิทธิภาพคือ การรวมนักเรียน เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเพื่อให้พวกเขาสามารถประสานงานโครงการด้วยกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุสิ่งที่ดีสำหรับโรงเรียนและชุมชนที่กว้างขึ้น

กิจกรรมของเรานำมาซึ่งจุดมุ่งหมายร่วมกันและช่วยสร้างการเป็นโรงเรียนที่เข้มแข็ง

วันชาติและวันสากล

ด้วยที่นักเรียนเป็นตัวแทนของหลายประเทศทั่วโลก การเฉลิมฉลองวันชาติและระดับสากลของเราจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินประจำปีของโรงเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของทางวัฒนธรรมของอาร์บิสในฐานะโรงเรียนนานาชาติ

การเฉลิมฉลองในวันชาติของไทยรวมถึง; เครื่องหมายที่เหมาะสมของวันที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง การรำลึกรวมถึงราชวงศ์ไทย วันจุฬาลงกรณ์ เทศกาลการลอยกระทง และเทศกาลสงกรานต์เป็นต้น

เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจในความเชื่อดั้งเดิมและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

ในระหว่างวันสากลของเรา เราไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองการผสมผสานอันหลากหลายของเชื้อชาติของเรา แต่เราจะเห็นนักเรียนได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย

องค์ประกอบของวันสากล; วันตรุษจีนและการเฉลิมฉลองวันสากลของเราเอง

ด้วยการเฉลิมฉลองในรูปแบบของความหลากหลายของเรา นำมาซึ่งความสามัคคี และความตื่นเต้นของกิจกรรมเหล่านี้ให้ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไป