คำกล่าวต้อนรับจากหัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติอาร์บิส

ขอต้อนรับสู่ฝ่ายมัธยมศึกษา ในหน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับระดับ Key stage three (Year 7 ถึง 9), Key stage four (Year 10 -11: ระดับ IGCSE), และ Key stage five (Year 12 – 13: A levels และ Btec) รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ครูและผู้สอนระดับมัธยมศึกษาของเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักเรียนให้เกิดความรักในการเรียนรู้ เราจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความสามารถและทดลองค้นคว้าตามความสนใจ คณะผู้สอนของเราล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ผ่านวิธีการสอนที่หลากหลาย กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ หลักสูตรของเรามีพร้อมทั้งวิชาการและทักษะสร้างสรร เพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมเดินทางต่อไปบนถนนสายการศึกษา

ในฐานะโรงเรียน เรามีมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังจากนักเรียนของเรา เราเชื่อในการพัฒนานักเรียนของเราผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตทั้งด้านสังคมและอารมณ์ เราไม่เชื่อในการจัดการศึกษาแบบ และได้พิสูจน์แล้วมากมายหลายครั้งว่า

นักเรียนของเรามีพัฒนาการที่เด่นชัด สิ่งแวดล้อมและขนาดห้องเรียนที่เล็กทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถบรรลุจุดประสงค์และความคาดหวัง ผลการสอบ GCSE ในปี 2018 ซึ่งนักเรียนมากกว่าร้อยละ 91 มีผลการสอบอยู่ในระดับ A*-C ยังแสดงให้เห็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพราะนับว่าเป็นผลการสอบที่น่าประทับเมื่อเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยของประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 69.3 และมากกว่าผลคะแนนของโรงเรียนนานาชาติขนาดใหญ่อีกหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

เราภูมิใจในตัวนักเรียนของเราในระดับมัธยมศึกษา และมีความยินดีที่จะสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร นักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่มีความสุข มีความรู้ และใส่ใจการเรียนรู้ ผู้ซึ่งสวมชุดนักเรียนโรงเรียนนานาชาติอาร์บิสอย่างภาคภูมิใจ เพราะพวกเขารู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนกันและกัน

หวังว่าจะได้พบทุกท่านในระดับมัธยมศึกษา

แมทธิว ซิลเลตต์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา
อีเมล์ headofs@rbis.ac.th

Communication

RBIS use a variety of communication tools to reach and inform our community. You will notice as you navigate through the site that we value the use of digital communication and social media. Our facebook page is a wonderful place to keep up to date with school news and events that are taking place, and we use Line as a one way communication tool for parents.

 

Our Learning Management System (LMS) Schoolbase is an online system that parents are able to login to see announcements and download student reports. We also regularly contact parents through email and have developed our Secondary Newsletter online to allow everyone to keep up to date with what has been going on this academic year.

Although the digital age means that as a school we are able to fit in with the busy lives of our community. We value face to face meetings above all other communication. As head of Secondary, I run an open door policy, and welcome visitors to the school.

Gallery of Images