ความเป็นอยู่ของนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสมีพยาบาลประจำและฝ่ายสุขภาพของเราสามารถให้การรักษาดูแลเบื้องต้นจนกว่าผู้ปกครองจะสามารถมารับนักเรียนที่ไม่สบาย หากจำเป็นเราพร้อมที่จะพาบุตรหลานของท่านส่งที่สถานพยาบาล พยาบาลของเราทำงานร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคนเพื่อดูแลอย่างครอบคลุม

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทั้งฝั่งมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการ

อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพในทุกโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสร่วมกับบริษัทจัดหาอาหารของเราทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะยืนยันว่าอาหารว่างและอาหารกลางวันของเรามีคุณภาพและสารอาหารเหมาะสม โดยรายการอาหารของเรามีจุดเด่นที่ลดน้ำตาล เกลือ และปริมาณอาหารทอด

คุณครูของเราดูแลและสนับสนุนสุขภาพของผู้เรียนตลอดชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนของเรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และแข็งแรง ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการบริหารจัดการเวลา

ในฐานะของผู้นำโรงเรียนในอนาคตระยะยาวต่อจากนี้ คณะกรรมการบริหารของเรารับผิดชอบต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและการออกแบบกลยุทธ์การวางแผนที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตามวิสัยทัศน์นั้นอย่างดีที่สุดด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคณะผู้นำและผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน กำหนดระเบียบ และตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไปในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติอาร์บิสบริหารโดยคณะผู้บริหารซึ่งล้วนแล้วแต่เพรียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจการศึกษา