หลักสูตรระดับประถมศึกษาของอาร์บิส

โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อาร์บิส ได้มีหลักสูตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ (โดยทั่วไปเรียกว่าหลักสูตรสหราชอาณาจักร)

ลักษณะสำคัญของการจัดทำหลักสูตรของเราคือ เป็นวิธีการที่มีโครงสร้างการตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน โดยการทำให้เด็กมีสนใจการเรียนรู้มากขึ้นและส่งเสริมพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างและเรียนรู้กับกิจกรรมที่หลากหลาย

หลักสูตรของเราช่วยให้ครูสามารถระบุ ลักษณะนิสัยอย่างเป็นธรรมชาติ การทำงาน และศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนของเรา

ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมีชื่อเสียงในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งหมด ในฐานะโรงเรียนเราตระหนักดีว่าวัยเด็กจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของพวกเขาในการสำรวจ และค้นพบโลกรอบตัวของพวกเขา เพื่อคิดด้วยตนเองและสร้างความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในการพัฒนาร่างกายของพวกเขาผ่านกีฬาและการได้รับประสบการณ์ความรับผิดชอบ

นักเรียนระดับประถมศึกษาของอาร์บิสได้รับการสอนให้เรียนรู้โดยการตั้งคำถาม การคิด การแก้ไขปัญหา และการคิดอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการเก็บข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว จึงทำให้มีทักษะการวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่พวกเขาต้องการในชีวิตการทำงานในอนาคต

ในฐานะที่เป็นสถานที่ศึกษา เราได้มีการตระหนักว่าเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิดถึงบุคคลอื่นซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในช่วงศตวรรษที่ 21ได้

การศึกษาของประเทศอังกฤษได้รับชื่อเสียงในด้านคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในบริบทของอาร์บิส เราเพิ่มเติมหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ความเหมาะสม และการเคารพต่อแนวคิดระหว่างประเทศของการรับรู้ทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนของเราบ่งบอกความคล้ายคลึงกันมากกว่าความแตกต่างและที่จะสร้างสรรค์ประเพณีการแต่งกายและความเชื่อของผู้อื่น

การเรียนรู้ที่กว้างขึ้น

ที่อาร์บิสของเราได้มีการตรวจสอบการออกแบบการใช้งานและการประเมินผลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้อย่างกว้าง ความสมดุล ผลกระทบต่อพฤติกรรม และสวัสดิการของนักเรียน รวมถึงสภาพร่างกายจิตใจของความเป็นอยู่ส่วนตัว ความปลอดภัย จิตวิญญาณ ศีลธรรม สังคมและวัฒนธรรม

ในฐานะโรงเรียนเรามุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนและนวัตกรรมในตารางเรียนของเรา

สิ่งนี้ช่วยให้สามารถส่งมอบโปรแกรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่แข็งแกร่ง ซึ่งจำเป็นต่อบริบทท้องถิ่นของเราและการพัฒนาตัวเลือกภาษาสมัยใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในบริบทโลกของเรา

ในฐานะโรงเรียน เราได้มีการตระหนักและเห็นคุณค่าของผลประโยชน์ของโปรแกรมสร้างสรรค์และศิลปะการแสดงภายในหลักสูตรของเรา วิชาเหล่านี้มีความสำคัญในการนำความเชื่อมั่นและการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลให้กับองค์ประกอบทางวิชาการของการศึกษาของเรา

นอกจากนี้เรายังพิจารณาด้วยว่าโรงเรียนส่งเสริมหลักสูตรที่เป็นทางการพร้อมโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนในการขยายความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของพวกเขาในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการกีฬา