BLOG

Scholarship Program Performing Arts

April 13, 2022

RBIS แจก ทุนการศึกษา ถึง50% ให้แก่นักเรียนอายุ 10 -13 ปี สำหรับปีการศึกษา 2022- 2023 เปิดรับสมัคร ทุนความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง,การเต้น, ดนตรี,ศิลปะ สมัครและส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักเรียนทุนด้านนี้จะได้รับการสนับสนุนให้แสดงความสามารถและฝึกฝนเพิ่ม

#ทุน #ทุนการศึกษา #Scholarship #RBISSCHOLARSHIP #RBIS #RBISINTERNATIONALSCHOOL #internationalschool #BritishCurriculum

ติดต่อ
Tel : 02-644-5291-2 / Line : @rbisschool / Email : [email protected]

chevron-right